Velkommen til 2024

Vi kender det alle. Første gang du opdager, at kontorplanten ser trist ud, får den lidt vand. Ugen efter er den stort set gået ud, men du får den ikke liiige vandet. Efter en måned ser du ikke den visne plante længere. Den er blevet en del af dit interiør. Det er først da din kollega påpeger, at husfreden er gået ud, at du får den skiftet.

Denne lille allegori beskriver meget præcist, hvad der sker med din grafiske profil, når tiden går, og man har travlt med at drive forretning. Man bliver fartblind og ser ikke, at det man gerne vil udtrykke overfor sine kunder og medarbejdere ikke repræsenteres i designet af ens nuværende identitet. Basalt set kan man sige, at virksomhedens værdier og kernebudskaber skal afspejles i den grafiske profil - eller i hvert fald ikke modarbejdes.

De fleste vil gerne fremstå professionelle, engagerede, dynamiske, proaktive, kompetente, videnstunge, konkurrencedygtige og så videre og så videre. Men logo og design fortæller den modsatte historie. Sagt på en anden måde: Hvis du gerne vil fremstå kvalitetsbevidst, så skal din profil ikke være rodet og diffus.

Nu bliver det langhåret

Det er her vi normalt ville skrive en længere afhandling om at fundere sit design i virksomhedens kommunikationsstrategi, som, igen, afspejler forretningsstrategien. Det vil vi afholde os fra denne gang og blot henvise til andre udmærkede artikler der, i højere grad, kloger sig på emnet, f.eks:

Mellemstor industrivirksomhed. God forretning. Helt blank på kommunikation - læs her


Hvem er I? Hvad står I for? - læs her


Vi har lang erfaring med at skabe tidssvarende identiteter, som kan rumme din virksomheds bærende værdier og budskaber. Her er en lille step-by-step guide til, hvordan din virksomhedsprofil ankommer til 2024.

1. Vær bevidst om problemet

2. Skab konsensus og ejerskab

3. Lad designet basere sig på værdier

4. Dokumentér dit nye design


Vær bevidst om problemet

Først og fremmest skal du være bevidst om problemet. Det lyder enkelt, men der er oftest parkeret mange følelser og holdninger i logoet. Skal man have succes med processen, så skal der være konsensus om udfordringen blandt de mennesker, som skal træffe beslutningen.

Grafisk design er ikke en demokratisk proces. Det betyder, at man ikke kan tage lidt fra det ene oplæg og blande det med lidt fra et andet oplæg uden at risikere, at få designet et kompromis, som ingen bliver glade for. Derfor er det vigtigt med en fælles beslutning om at gøre noget nyt og være klar over, hvor der kan være forskellige meninger om, hvad der er det rigtige at gå efter.

Giv dit navn en tur i karrusellen

Ofte er den bedste tilgang til at designe et nyt logo, at tage udgangspunkt i det gamle logo. Evolution i stedet for revolution. Nogle virksomheder er blevet navngivet i en tid, hvor kunderne primært var i Danmark. Et konkret eksempel er vores kunde Poul Johansen Maskiner, som har udviklet sig fra at være en lokal virksomhed til at være en international aktør. Her blev navnet en barriere og blev ændret til PJM. Altså evolution i stedet for revolution. 

FXA har udviklet navne for en lang række virksomheder og produkter. Processen er lidt mere kompleks end blot at re-designe et navn. Vi benytter en bestemt 'naming-proces', hvor vi overvejer fonetik, lingvistik, markeder, værdier og mulighed for at varemærkeregistrere det nye navn og skaffe den rigtige web-adresse. Vi plejer lidt kækt at sige, at det ikke er svært at finde på 20 navneforslag, men man skal altid kun bruge ét. 

 

Skab konsensus og ejerskab

Et logo er som at bygge et hus. De fleste i virksomheden har aldrig prøvet det før, nogle få har måske prøvet det en enkelt gang. Derfor er det vigtigt, at de mennesker, der skal udvikle designet, har virksomhedens tillid og forstår hvilken kultur, de skal afspejle i designet.  

Hos FXA har vi udviklet designprogrammer for en lang række virksomheder. Fælles for dem alle er, at processen tager udgangspunkt i en snak med ledelsen og en rundtur på virksomhedens faciliteter. Det er en god idé at inddrage medarbejderne i processen, fordi det er god karma, at alle der skal bruge det nye design får indflydelse. Processen bliver ikke nødvendigvis kortere af det, men helt sikkert nemmere at implementere.

Design er ikke en eksakt videnskab, og derfor er det særlig vigtigt, at man i fællesskab sætter nogle mål for designet. Risikoen er, at man kommer til at tale om farver i stedet for om, hvilke værdier der skal arbejdes med. Elementer som farver, typografi og formgivning har alle mulighed for at sende bestemte signaler, men det skal ses i en sammenhæng og ikke som isolerede elementer.

Før jeres look til nye højder!

 

Lad designet basere sig på værdier

Vores erfaring er, at stil og tone skal afspejle værdier og budskaber for mest effektivt at rodfæste sig og blive accepteret. Denne accept skal, i første omgang, opnås blandt ledelsen og derefter medarbejderne, der i praksis skal gå med logoet på kedeldragten.

Når vi ikke helt kan afholde os fra at tale om værdier, så er det fordi, at din identitet og dit logo er markører for holdninger, og måden hvorpå dine kunder møder dig og dine kolleger.

Det samme gælder dit brand-promise. For bedre at forstå hvad dit brand-promise skal gøre, så ynder vi at oversætte det til noget mere jordnært: Dit løfte til kunden. Både logo og brand-promise skal give kunden en fornemmelse af, hvilken virksomhed man møder, og hvad man kan forvente at få ud af det som kunde.

 

Dokumentér dit nye design

Vores klare anbefaling er altid at dokumentere det design, som man er kommet frem til. En designguide med originallogoer og en beskrivelse af brug og regler sikrer, at designet har chance for en lang levetid og ikke udvaskes ved at blive brugt forkert. Grundreglen er, at din designguide skal gøre det let for alle brugere og underleverandører at anvende det rigtige design. På den måde lever designet længere, som det oprindeligt blev defineret.


En anden klar fordel ved at beskrive designet er, at underleverandører som skiltemalere, bildekoratører og andre altid henvises til designguiden og skal bruge de rigtige filer. Bliver resultatet ikke som det var tænkt, så er det fordi, der ikke er brugt de rigtige filer og typografier fra underleverandørens side. Der er med andre ord en økonomisk gulerod i at gøre det rigtigt for alle brugere.

 

Lad os tage en snak om hvordan vi får din virksomheds look up-to-date, så du får succes med processen.