Strategi på den

lavpraktiske måde!

Strategi. Det klinger godt. Men for mange industrivirksomheder, som har travlt med at drive forretning klinger det samtidig dyrt, besværligt og langhåret. Den overordnede forretningsstrategi kan være svær nok at få nedfældet til trods for, at egne kompetencer, markeder og mål er kendt stof. En strategi for den løbende kommunikation kan virke endnu mere som et stykke våd sæbe at gribe. Det er sikkert grunden til at den sjældent bliver skrevet.

Det er ikke fordi man i virksomhederne ikke kender de problemer, der følger med en manglende samlet indsats. De materialiseres i spørgsmål som: Hvilket CMS system skal vælges? Hvor mange ressourcer skal der bruges på sociale medier? Hvordan tiltrækkes de rigtige medarbejdere? De er alle resultaterne af en manglende strategi for kommunikationen. Udfordringen med at udvikle en strategi for kommunikation er oftest, at man i virksomhederne ikke har kompetencerne til at gennemskue vigtigheden af, at kommunikere skarpt, konsekvent - og ikke mindst strategisk! Selvom man har kompetente kollegaer i marketing, så er kulturen i industrivirksomheder i meget høj grad drevet af salg (og teknisk indsigt), og derfor vil der ofte være meget mere fokus på kortsigtede salgsmål, fremfor langsigtede marketingmål.

 

Hvor svært ka' det være?

At få styr på kommunikationen er heldigvis mindre kompliceret end det lyder. Det skyldes primært, at de fleste spørgsmål kan besvares af virksomhederne selv, så fremt der spørges på den rigtige måde. Vigtigst af alt, så skal en kommunikationsstrategi understøtte forretningsstrategien. Uden sidstnævnte ingen førstnævnte. Dernæst skal man erkende, at det skal være viden, der skal drive processen i den grad, det er muligt. Viden om kunderne og deres adfærd på sociale medier. Viden om markedet. Viden om konkurrenterne.

Når FXA er facilitator af denne proces, så er det primære at få viden om:

         1.    Historie/vision/mission
         2.    Formål og mål
         3.    Konkurrenter og markeder
         4.    Primære argumenter 

Det er viden som virksomheden selv er i besiddelse af. Med den viden i baghovedet, plus den rette mængde desk research, udarbejdes en samlet strategi bestående af:

Hvad kan vi så lære af det?

Konklusionen er, at arbejdet med at udvikle en samlet strategi for kommunikationen meget vel kan tage lidt tid og ressourcer internt, men der spares på selvsamme tid og ressourcer i mange år frem. Det skyldes, at alle fremtidige aktiviteter skal funderes i de beslutninger, som strategiarbejdet har udarbejdet. Det gælder i forhold til målgrupper, hvilke budskaber, der er relevante og hvordan det visuelt skal udtrykkes.

En anden konklusion er, at de fleste beslutninger, der skal træffes for at gøre strategien lavpraktisk, allerede latent ligger i organisationen i form af viden hos medarbejdere og ledelse. I nogle tilfælde viser processen dog, at der er flere svar på det samme spørgsmål. Ved at få den famøse høm-høm på bordet, kan en dialog sikre, at der kun er 1 stærkt svar som alle kan stå inde for.

         1.    Konkurrentanalyse
         2.    Bestående og foreslået positionering
         3.    Kernefortælling
         4.    Brand promise
         5.    Personasbeskrivelser
         6.    Markedsvendte argumenter
         7.    SoMe aktiviteter
         8.    Aktiviteter til rekruttering
         9.    Konkrete eksempler på eksekvering

Det visuelle udtryk skal afspejle strategien og de mål, der er udstukket. Derfor vil der for det meste være behov for at gentænke virksomhedens visuelle udtryk med udgangspunkt i den opsamlede viden. Denne øvelse er meget nemmere at få på plads, når der foreligger en godt gennemtænkt strategi. Tænker man omvendt, at det visuelle udtryk er som det skal være, så kan man drage strategiske konklusioner ud fra det.

 

Hvad kan vi så lære af det?

Barack Obama Politics GIF by The Democrats

Konklusionen er, at arbejdet med at udvikle en samlet strategi for kommunikationen meget vel kan tage lidt tid og ressourcer internt, men der spares på selvsamme tid og ressourcer i mange år frem. Det skyldes, at alle fremtidige aktiviteter skal funderes i de beslutninger, som strategiarbejdet har udarbejdet. Det gælder i forhold til målgrupper, hvilke budskaber, der er relevante og hvordan det visuelt skal udtrykkes.

En anden konklusion er, at de fleste beslutninger, der skal træffes for at gøre strategien lavpraktisk, allerede latent ligger i organisationen i form af viden hos medarbejdere og ledelse. I nogle tilfælde viser processen dog, at der er flere svar på det samme spørgsmål. Ved at få den famøse høm-høm på bordet, kan en dialog sikre, at der kun er 1 stærkt svar som alle internt kan stå inde for.

En tredje konklusion er, at uden klare mål for kommunikationen, kan man ikke tale om succes eller fiasko for en konkret aktivitet.

Så det er bare med at komme i omdrejninger!

 

Her er links til indhold, som handler om strategi og udvikling af identitet:

Idealplan og Roadmap


Hvem er I, hvad står I for?


Velkommen til 2024

 

Har du spørgsmål? Så har vi croissanter!

Vi vil meget gerne fortælle dig meget mere om hvad CRM kan gøre for din virksomhed. 

Book et møde i dag