Hvordan undgår din virksomhed at være lige så unik som alle andre?

FXA har udarbejdet en kvalitativ undersøgelse af mellemstore danske industrivirksomheders
kommunikation. For dig, der ikke orker at læse hele historien, er konklusionen helt kort, at en meget stor procentdel af virksomhederne opfatter sig selv som unikke, kundeorienterede og kvalitetsbevidste.

 

Selvsamme virksomheder bruger i overvejende grad de samme webskabeloner, de samme fotos og de samme salgsfloskler (der er altid kaffe på kanden,
kunden er i centrum, vi har de rigtige maskiner).


Spørgsmålet er, om man skiller sig ud fra mængden ved at have samme uniform på som alle andre?

Bliv klogere på, hvordan et gennemsnit af mellemstore danske industrivirksomheder
profilerer sig og hvorfor deres forretningssucces sker på trods af deres marketingindsats.

Vi har foretaget vores vurdering ud fra førstehåndsindtryk, helt på samme måde som en
potentiel kunde eller en kommende kollega vil vurdere den enkelte virksomhed. Det betyder helt konkret, at de rigtige budskaber meget vel kan findes på website eller sociale profiler, men de vil ikke bliv læst og forstået uden at bruge lang tid på at lede.

 

519 websites senere...

Vi har studeret 519 virksomheders website og besøgt deres sociale kanaler. Vi har foretaget undersøgelsen som desk-research, og målet har været at finde tendenser i marketingmetodik og i den udførte kommunikation.

Puljen af virksomheder er fundet ud fra følgende kriterier:

  • Omsætning op til 500 millioner
  • 40+ medarbejdere
  • Branchekoder indenfor fremstillingsindustri, bearbejdning af plast og metal samt maskinbyggere og producenter i byggeindustrien

Resultaterne er lidt overraskende.

FXA-GRAF-1-uden-baggrundUd af 519 virksomheder benytter flere end 300 Wordpress som platform, og den skabelon, der vælges, er ofte den samme – i nogle tilfælde ovenikøbet den samme, som de nærmeste konkurrenter har valgt. 75 benytter Umbraco eller Drupal og kun 25 HubSpot eller anden CRM-baseret marketing automation platform.

Over halvdelen af de besøgte websites har ikke en blog eller nyhedsside. Det er en indikation af, at der ikke arbejdes løbende med at udvikle nyt indhold til at skaffe mere trafik på websitet. På intet mindre en 150 websites fandt vi begreber som ”unik” og ”kvalitetsbevidst” eller ”din professionelle leverandør af…” til at beskrive virksomheden.

Og så lykkedes det at finde mere end 100 websites, hvor man ikke formår at beskrive klart, hvad virksomheden egentligt beskæftiger sig med.

3 klare tendenser 

En tendens er, at virksomhederne først og fremmest beskriver, hvad de kan og med hvilke maskiner. Et konkret eksempel er en virksomhed med 130 ansatte og en omsætning på 300 mio., som beskriver spidskompetencen som: ”Professionel rådgivning til dine projekter.”

Hvad der ikke beskrives up front er, hvilke projekter der er tale om? Motorvejsbyggeri? Procesanlæg? Software? Bimsetøj?

FXA-GRAF-2-uden-bagggrund

En anden tendens er brug af begreber som ”unik”, ”kvalitet” og ”professionel”. Det er naturligt nok, at man vil fremstå således, men oftest er denne type af begreber noget, kunden ikke efterspørger, fordi det opfattes som en selvfølge, at man møder en professionel virksomhed, der leverer kvalitet. I udgangspunktet er alle virksomheder jo professionelle, alene af den grund at de driver virksomhed – og kvalitet er et relativt begreb – den enes højkvalitetsprodukt kan være den andens sekundavare.

Ofte vil jagten på at være unik medføre, at man fokuserer på noget som kunderne ikke efterspørger. Selvom man ikke er unik i markedet, men ligner konkurrenten til forveksling, vil klar kommunikation sikre, at man fremstår entydeligt.

En tredje tendens er brug af design, farver og fotos som minder til forveksling om hinanden. De virksomheder i vores undersøgelse som skiller sig bedst ud, er dem, der har arbejdet med deres grafiske profil og udviklet deres eget udtryk.

I en grafisk proces vil der typisk komme spørgsmål om, hvilken strategi samt hvilke værdier og budskaber designet skal udtrykke. (Hvis leverandøren er – nå ja – professionel).

Vi har også besøgt de 519 virksomheders sociale profiler. Det er 1.000+ profiler med noget svingende indhold. En del virksomheder er faktisk gode til at poste jævnligt og med indhold, der til dels aktiverer læseren med socialt- eller fagligt indhold. Men tendensen er, at mere end 300 af virksomhederne ikke får det reach, som de burde og kunne, og sandsynligvis er på sociale medier udelukkende fordi konkurrenterne er, eller fordi en medarbejder engang, på egen hånd har oprettet profilen.

Og hvad kan vi så lære af det?

Vores samlede konklusion er, at der også fremover vil være brug for vores kompetencer i de mange virksomheder, der gerne vil skille sig ud og finde deres eget udtryk :o) 

Af de 519 vi har undersøgt, vurderer vi, at der er 200+ som umiddelbart vil få glæde af at gentænke deres kommunikationsstrategi og markedsføringsindsats. Det er i hvert fald oplagt for mange at se på, om deres strategi er rigtig, og om deres budskaber tiltrækker den rigtige målgruppe. Det handler om at kende sine potentielle kunder og udvikle indhold, de finder interessant. 

En af de helt store udfordringer i dag er at tiltrække de rigtige kollegaer. Er man i marken efter et nyt interessant job, så vil man møde mange (som i rigtig mange) virksomheder, der stort set ligner hinanden i dette segment. 

B2C virksomheder har et helt anderledes fokus på at fremstå skarpe, fordi de måles på, om de kan tiltrække de rigtige kunder, men den logik er i overvejende grad ikke indtruffet i det segment, vi har undersøgt.

En helt overordnet øvelse man kan gøre sig som ledelse i en virksomhed, er at spørge sig selv, om man fortæller verden, hvad man kan – eller om man fortæller verden, hvad man tilfører af værdi. Forskellen er, at hvis man taler om, hvad man kan, så taler man mest om sig selv. Taler man om, hvilken værdi man tilfører sin omverden, så taler man om det kunden er interesseret i.

Er der noget i vores undersøgelse du kan genkende, så vil vi gerne hjælpe din virksomhed med at finde sit eget ”unikke” udtryk.