Kundecases: Skyd hul i janteloven med uvurderlig markedsføring

Virksomheden ruller derudad. I har en række tilfredse kunder, feedbacken er positiv, og trangen til at dele succeshistorierne sitrer i jer.

Janteloven findes ikke i forretningsverdenen. Hvis jeres virksomhed skal frem, skal I dele kundernes gode oplevelser med jer. Og er der en bedre måde end fra hestens egen mund?

Kundecases er fremragende markedsføring, og tilfredse kunder er en virksomheds bedste reklamesøjle. Det skaber tillid til jeres brand at læse andre kunders gode erfaringer med jer. Det er vigtigt at tale om jeres virksomhed, men potentielle kunder vil meget hellere høre andre kunders oplevelser med jer – og derigennem om de produkter og services, der skiller jer ud fra mængden. Den bedste markedsføring er tilfredse kunder.

Tillidsfulde flokdyr

Vi gør det alle sammen. Skal der ske noget nyt, lader vi andres erfaringer, oplevelser og anbefalinger guide os. Vi leder efter tegn, der indikerer, at vi er i trygge hænder. Derfor er kundecases utroligt vigtige at få formidlet som anbefalinger til nye kunder og interessenter.

Det lyder jo alt sammen meget godt, men hvordan dælen får I så delt et succesfuldt samarbejde, så det ikke blot fremstår som reklame for samarbejdspartneren? Hvordan formidler man kundens udfordring, så I fremstår som løsningen? Og hvad hvis nu hvis kunden slet ikke vil have sit navn nævnt?

Tvivl ikke mere, vi har samlet de vigtigste punkter, så jeres kundecases kan få jer til at ose af overskud.

Hokus pokus, lad kunden være fokus

Det er en kundecase, fordi kunden er i fokus. Kunden tager hovedrollen, og I fungerer blot som formidlende mellemmand af deres oplevelse med jer. Derfor er det vigtigt, at kunden får ordet. Vores gæt er, at resten af jeres markedsføring er centreret omkring jeres virksomhed, produkter og service. I er altså afdækket, når det kommer til jeres egen fortælling. Lad derfor kundens fortælling være omdrejningspunktet - og få det vinklet på en måde, så I fremstår som problemløseren. På den måde bekræfter kundecasen jeres egen fortælling og er et final touch i en holistisk markedsføringsstrategi.

Vær konkret

Målet er at italesætte både de udfordringer, I har løst for kunden samt værdien deraf. Her er det vigtigt at være så konkret som muligt, så målgruppen kan spejle sine udfordringer – og finde løsningen hos jer. Det er fint, at kunden udtaler sig ”vi har været glade for samarbejdet”, men det er ikke specielt sigende. I bliver nødt til at få dem til at udtale sig om hvorfor, de har været glade for samarbejdet. Hvad gjorde jer specielle? Hvorfor var I den ideelle samarbejdspartner? Hvilken værdi har I tilført? Hvad kunne I bidrage med, som andre ikke kunne? Og smid gerne både KPI og ROI ind i ligningen, hvis det giver mening.

Alt dette tegner et fyldestgørende billede for læseren, og gør jeres service og produkt mere håndgribeligt. Husk, det skal være kort og præcist. Beskriv kundens udfordring og jeres løsning så detaljerigt som muligt.

Hold styr på sagerne

Der er ingen grund til at bruge timevis på indsamling og udarbejdelse af kundecases, hvis de ikke bliver læst. Jeres potentielle kunder vil aktivt lede efter kundecases, når de besøger jeres website. Her er det oplagt at oprette en side dedikeret til cases.

Vi siger, at det er oplagt. Men selvom det måske virker sådan, er det vores erfaring, at mange virksomheder blot deler deres kundecases i deres nyhedssystem. På den måde forsvinder de uvurderlige anbefalinger længere ned på listen des flere nyheder, der deles. Hvis de skal findes i bunden af nyhedsarkivet, kan man ikke bebrejde kunden for at betragte det som ”old news”.

Casekrymmel-1

Drys med (case)krymmel

Hvorfor ikke lade de særligt gode udtalelser være det første, kunderne ser, når de besøger jeres website. Det er ikke alle, der giver sig tid til at læse en længere kundecase – uanset hvor god den er. Lad derfor de stærkeste citater pryde forsiden som lokkemiddel til videre research af jeres produkt.

Også her cirkulerer vi tilbage til kundecitater som en bekræftelse af jeres egen fortælling. Markedsfører I jer med, at I har den hurtigste levering, så indsæt et citat hvor kunderne roser jer for netop det. Citaterne kan med fordel linke til den fulde kundecase.

I jeres nyhedsbreve kan det også være fordelagtigt at drysse med lidt case-krymmel. Her kan de ligeledes indgå som citater eller i deres fulde længde. Hvis de inddrages som citater, skal de være relevante for nyhedsbrevets yderligere indhold og tema. Tackler nyhedsbrevet en specifik problemstilling, kan der vedlægges et kundecitat, der italesætter, hvordan I tidligere har løst en lignende udfordring.

Få kunderne i tale

Hvis I allerede har opdaget de mange fordele ved en virksomhedspodcast, kender I også allerede til den positive effekt, når content-bolden ruller afsted. Vi har tidligere begejstret delt fordelene ved en industripodcast, men også når det kommer til kundecases, kan podcasten være en effektiv platform.

Inviter kunden i studiet til en uformel snak om deres samarbejde med jer. Lad dem dele deres erfaringer og giv dem mulighed for at diskutere, hvorfor valget faldt på jer som leverandør, og hvordan I var med til at løse deres udfordring. Stil gerne uddybende spørgsmål og lad svarene være så detaljerede som muligt – gerne med nøgletal, så det kan blive håndgribeligt for kunden.

Tip: Tematisér afsnittene og hold overskriften inde for samme tema. På den måde kan kunder og lyttere nemt sortere efter relevans.

Ingen nævnt, ingen glemt

Hvad gør I, hvis I står med et succesfuldt samarbejde – måske med en af industriens tunge drenge – og brænder for at dele historien med andre, men de vil ikke nævnes eller identificeres på anden vis?

Hold tungen lige i munden. Det er en svær, men ikke umulig, opgave. Hvis I holder jer til den grundlæggende information, der beskriver kundens udfordring og virksomhedssegment så godt som muligt, er I godt på vej. Når der laves anonyme kundecases, bliver I selv ansvarlige for fortællingen. Det betyder, at bolden skal holdes på jeres banehalvdel. Gør det til en fortælling. Beskriv jeres arbejdsprocesser, initiativer og egne eventuelle udfordringer undervejs. Sørg for at væve kundens udfordring ind gennem beretningen som en rød tråd. I den anonyme kundecase vil rollerne altså byttes rundt i forhold til den traditionelle kundecase. Jeres løsning tager hovedrollen, hvor kundens udfordring indtager birollen.

Anonym kunde - kundecase blog

Hvis I skal lave en kundecase på basis af en kunde, der ikke vil have sit navn nævnt, skal I selvfølgelig først og fremmest sørge for… *drumroll*… ikke at nævne dem. I samme ombæring skal I naturligvis heller ikke inkorporere deres logo eller produkter i casens billedmateriale. Helt generelt skal I sørge for at undgå alt, der kan afsløre kunden – herunder også overdetaljerede beskrivelser af deres produkttyper.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at I ikke må bruge den ultimative anbefaling i form af en stor, anerkendt virksomhed eller et exceptionelt godt samarbejde. Men hvis kunden siger nej, skal det respekteres. Det betyder dog ikke, at jeres indsats behøver gå ubemærket hen. Der er måder at komme omkring det uden at nævne navne eller på andre måde indikere, hvem der refereres til. Anonyme kundecases fungerer bedst i selskab med traditionelle cases. Her er vinklingen og fortællingen nøglen til succes.

Kundecases er tungen på vægtskålen

Kundecases er en vigtig del af markedsføringsstrategien for B2B-virksomheder. De kan være tungen på vægtskålen, når det kommer til, at kunderne vælger jer som leverandør. Der er mange forskellige måder at bruge jeres cases på – og der kan tages mange forskellige platforme i brug for at nå målgruppen. Første skridt på vejen er at få kunderne i tale.

Har I brug for rådgivning indenfor kundecases? Eller bedre endnu; skal vi tage den vigtige opgave af jeres skuldre, så I er garanteret, at jeres kundecases står så stærkt som muligt?
 
Giv os et kald! Vi er et hold af eksperter med masser af erfaring indenfor indsamling og eksekvering af kundecases, som står klar til at booste jeres anbefalinger.