Strategisk Kommunikation

FXA udvikler strategisk velfunderede kommunikationsplaner, der skaber salg, relationer og interaktion.

Vi opfatter en god, operationel kommunikationsplan som det naturlige fundament for al effektiv markedsføring.

Vi tager udgangspunkt i din forretningsstrategi

Services Services
Analyse Analyse
Malguppe Malguppe
Univers Univers
Kernehistorie Kernehistorie
Marketing Mix Marketing Mix
Plan og Budget Plan og Budget
Eksekvering Eksekvering
Evaluering Evaluering

Den kommunikerende organisation

Den kommunikerende organisation

Strategiske niveau

Dialogen begynder på ledelsesniveau. Kunden skal vurdere dig i forhold til sin egen strategi og markedsposition og vurdere, om I overhovedet passer sammen.

Det er her, din kommunikation skal eksponere dine særlige kvaliteter og angive retningen for et langvarigt samarbejde, hvor I sammen kan øge konkurrencekraften.

Taktiske niveau

Det er på mellemlederniveau - og ofte i indkøbsafdelingen - at der tages stilling til nye produkter, herunder, hvilke praktiske fordele du og dit produkt kan tilføre virksomheden.

Det er på dette niveau, at selve salget sker, og de varige relationer opbygges. Og det er her, at alle relevante og købsmotiverende budskaber virkelig skal brænde igennem; vi taler til funktionschefer og mellemledere, der skal kunne kvalificere deres valg med saglige argumenter.

Operationelle niveau

Fungerer samarbejdet i praksis?
Anvendes produktet optimalt?
Er der styr på teknik, service og logistik?

Alt sammen noget, der foregår på det operationelle niveau mellem folk med Hanson på produktet.

Dér skal kommunikationen spille perfekt, helt ned i detaljen, for at sikre en vedvarende vedligeholdelse og udbygning af det gode samarbejde.