Puls i Roskilde Kommune

Puls i Roskilde Kommune

Digital produktion, Grafisk design, Print media, Tekst, koncept og PR, Web & Online.

Kunde: Roskilde Kommune

Dato: September, 2015

Link: www.c30tabs.dk

Type: Sparring og udvikling, Visuel identitet, Design og layout, Tekstforfatning, Produktion, Kommunikation vedr. lancering

Roskilde Kommunes HR afdeling sig for at iværksætte en proces, der, gennem konstruktive dialoger på arbejdspladsen, kunne understøtte en positiv udvikling og hjælpe kommunens virksomheder til at øge medarbejdernes trivsel. FXA blev inviteret til at deltage i udviklingen og resultatet af denne proces, som strakte sig over 10 måneder, mundede ud i dialogværktøjet PULS (Personale-Udvikling-Ledelse-Samarbejde). PULS er en spillignende aktivitet, som hjælper ledelse og medarbejdere til, sammen, at afdække den aktuelle trivsel på arbejdspladsen og til at blotlægge, hvor det kan være mest givtigt at sætte ind med dialog og indsatsområder.

PULS er blevet udleveret til Roskilde Kommunes mere end 400 virksomheder, hvor det er blevet særdeles positivt modtaget, ligesom der har været rettet henvendelser fra eksterne organisationer, som ønskede at benytte dialogværktøjet i forbindelse med udvikling af arbejdspladsens trivsel. Hos Adman er vi naturligvis overordentligt stolte over at have været det kreative og eksekverende omdrejningspunkt på så væsentligt et indsatsområde. Samtidig er vi dog også ydmyge overfor opgavens omfang og vidtrækkende betydning for både medarbejdere og borgere. Men et forbilledligt godt og tillidsfuldt samarbejde med Roskilde Kommunes HR afdeling har bidraget til, at projektet ikke bare kom i mål, men blev så vellykket, at det er på vej til at blive udrullet i andre virksomheder og organisationer – offentlige såvel som private.

Puls i Roskilde Kommune

FactorXAdman og Roskilde Kommune har udviklet
et helt nyt og banebrydende dialogværktøj

PULS er blevet udleveret til Roskilde Kommunes mere end 400 virksomheder, hvor det er blevet særdeles positivt modtaget, ligesom der har været rettet henvendelser fra eksterne organisationer, som ønskede at benytte dialogværktøjet i forbindelse med udvikling af arbejdspladsens trivsel

Fokus på trivsel

En af de kommunale kerneopgaver er at sikre kommunens borgere en vedvarende udvikling og udbygning af service- og velfærdsydelser, uden at overskride de udstukne budgetrammer.

Dette stiller krav om benhård prioritering og et stramt fokus på optimering af de eksisterende ressourcer. Et væsentligt element i den sammenhæng er at øge trivslen blandt medarbejderne i de kommunale virksomheder. God medarbejdertrivsel er en væsentlig motivationsfaktor, og en af mange positive sidegevinster er, at sygefraværet reduceres. Og netop sygefravær er et af de helt centrale emner, når det handler om at optimere ressourcerne og øge effektiviteten.

Mange sygedage betyder flere udgifter til vikarer og et øget arbejdspres på de øvrige medarbejdere, hvilket igen betyder større udgifter til konsulentbistand vedrørende stress- og konflikthåndtering – en ikke uvæsentlig post på de kommunale budgetter.

Et dialogværktøj

Et dialogværktøj

Hjælp Roskilde Kommune med at udvikle og producere et dialogværktøj, som kan øge trivslen og langtidsfriskheden blandt medarbejderne i Roskilde Kommunes virksomheder og enheder.
FXA og Roskilde Kommunes HR afdeling arbejdede tæt sammen i en periode på over 10 måneder omkring test og udvikling af spilarkitektur, design og kommunikation. Mantraet var, at dialogværktøjet skulle være relevant på alle niveauer – fra lærerværelset til materielgården.

Puls

Puls

PULS. Et dialogværktøj, som er udleveret til alle Roskilde Kommunes virksomheder og enheder. Tilbagemeldinger fra både ledere og medarbejdere har været så positive, at PULS nu forsøges udrullet i flere andre af landets kommuner.

Factor X Admans rolle:

  • Sparring og udvikling
  • Visuel identitet
  • Design og layout
  • Tekstforfatning
  • Produktion
  • Kommunikation vedr. lancering