LO: Valgkampagne

LO: Valgkampagne

Kunde: LO

Dato: 2012

Type: Koncept, grafisk design, kampagne, web, SoMe

Kampagne for LO op til Folketingsvalget i 2011.

Forandring.nu

Forandring.nu

Under temaerne velfærd, ulighed og arbejdsløshed ønskede LO ved folketingsvalget 2011 at bidrage til et regeringsskifte med en kampagne der ud over at skabe offentlig opmærksomhed også rettede et særligt fokus på de ca. 150.000 vælgere, som svinger mellem rød og blå blok.

På den baggrund udviklede vi en 4-strenget kampagne, www.forandring.nu, til LO, der muliggjorde en egentlig one-to-one Direct Mail kommunikation med målgruppen ved hjælp af en finmasket demografisk segmentering og identifikation af de respektive segmenters ”pains”. Ud over den direkte kommunikation indeholdt kampagnen henholdsvis en offentlig off- og online kampagne samt en komplet online tool-box indeholdende bl.a. teksteksempler og grafiske/visuelle templates.

En nyttig toolbox

En nyttig toolbox

Tool-boxen kunne benyttes af LO’s medlemsforbunds lokalafdelinger i forbindelse med dag-til-dag udfærdigelse af lokale kampagnematerialer, således at der altid var sikret konceptuel og visuel overensstemmelse imellem den nationale og den lokale kommunikation.

Udover selve kampagnen udfærdigedes en 42-siders Hvidbog over Kampagnen til uddeling i medlemsforbundenes lokalafdelinger, der minutiøst beskrev kampagnen, og hvordan den implementeredes lokalt.

Kampagnens hovedelementer bestod af et kampagnesite, en demografisk segmenteret DM kampagne, outdoor kampagne, online kampagne, SoMe interaktion samt tv/radio og online spots. Hertil kom de lokale kampagner med udgangspunkt i online tool